Grand Prix 2

Velkommen til Grand Prix turnering i SVBK


Stævnet i Rødovre

39 hold er tilmeldt stævnet, hvilket giver en meget pakket Rødovrehal hele dagen.

Sørg for at hjælpe hinanden med overholde tiderne og evt. dække tjanser på tværs hvis kampene hurtigere kan komme i gang.


Regler

Til at starte med en reminder om de nye U15 regler der er trådt i kraft i år:

 1. Ingen libero på U15 hold
 2. Rotation efter 3 server fra samme spiller


I tilfælde af kamp mellem et U15 og U17 hold, spiller U15 med U15 regler, mens U17 spiller med al. regler. U17 holdet kan vælge at spille med U15 regler (fx rotation efter 3 server) hvis dette er aftalt inden kampstart.

For øvrige regler henviser vi til SVK's ungdomsreglement.


Afvikling

Alle kampe spilles kun over 2 sæt, dvs. kampene kan ende uafgjort.


I puljer hvor der kræves en afgørelse, er det efter følgende kriterier:

 1. Flest vundne kampe
 2. Bedste sæt forskel
 3. Bedste bold forskel
 4. Indbyrdes kamp(e)
 5. Lodtrækning


Udover ovenstående så arbejdes der fortsat med effektiv stævneafvikling.

Tiderne i programmet er kun vejledende og kampene kan starte tidligere end programsat.


Smashopvarmning. Til holdenes første kamp kan der påregnes 20 min. opvarmning på banen (7 min. med bold, 2x5 min. smash, 2 min serv og 1 min. til snak).

Alle efterfølgende kampe skal starte maksimalt 10 min. efter afslutningen på forrige kamp (7 min. med bold, 2 min. til serv og 1 min. til snak). Såfremt der er forsinkelse på banen, kan stævnelederne starte sættene fra 4-4 eller 7-7.


Stævneleder. Arrangørklubben skal have en ansvarlig stævneleder der sørger for at:

 • Kontakte holdene eller evt. kredssekretæren såfremt de ikke er tjekket in 20 min. før første kamp/officials forpligtigelse.
 • Hvis et hold skal spille og dømmer på en anden bane, skal stævnelederen få et andet hold til at overtage denne tjans.
 • Såfremt der opstår forsinkelse, skal stævnelederen tilpasse kamplængden så stævnet kan være færdigt til aftalt tid, f.eks. ved at lade sættene starte ved 7-7.


Den aktive stævnedeltager sørger for at: 

 • Holdet holder sig opdateret med turneringsplanen (hvornår skal holdet spille, dømme mv.).
 • Holdet er klar på banen, når den foregående kamp er afsluttet. Hvis holdet dømmer på en anden bane, vurderes det om kampen er hurtigt færdigt, eller om et andet hold kan overtage.
 • Holdet er klar over deres dommer- og sekretærtjanser, så snart de er færdige med at spille en kamp. Holdet sørger for at få sat den næste kamp i gang, om nødvendigt overtage tjansen fra det hold som dømmer på banen, hvis de skal spille.
 • Trænere/forældre bakker op omkring stævnelederen og om nødvendigt tilbyder sin hjælp.
 • Såfremt holdet bliver forsinket, kontaktes stævneklubben eller evt. kredssekretæren.

 

Afbud

Følgende gælder ifm. afbud:

 • Afbud senest 48 timer – kredssekretær kontaktes pr. mail eller evt. telefonisk.
 • Afbud indenfor 48 timer - modstandere og kredssekretær skal kontaktes telefonisk og evt. på mail.


Licens / Holdseddel

Alle spillere der deltager i Grand Prix turneringen skal have en Licens.


Der er kommet et nyt licenssystem og det er nyt for alle. Her i starten hjælpes vi ad med at få det til at fungere. Hvis man har udfordringer som ikke kan løses inden éns første GP

stævne og man har kontaktet kredssekretæren om det, kan man starte med at skrive spillerens fødselsdato i licens-kolonnen på holdsedlen.


Alle hold skal aflevere en holdseddel som stævnelederen uploader sammen med kampskemaerne efter stævnet.


Dommere/sekretærer

Alle der skal dømme skal medbringe en dommer der minimum har gennemgået forbundets Teendommer- eller ungdomsdommerkursus.

Begge kurser kan tages online på de respektive links.

Det er dog vigtigt at man som den voksne ansvarlige (træner/holdleder) er med til at støtte op omkring de unge dommere og sekretærer i deres opgaver.


Der er ikke krav om at sekretærerne skal kunne udfylde rotationen på kampskemaerne, men der er en forventning om at holdene øver sig på det og vil kunne udfylde rotationen senere.

 

Adfærd

Her er nogle gode råd til træneradfærd:

 • Som træner er det altid dit ansvar at være medvirkende til, at kampe og stævner bliver afviklet i en god og positiv atmosfære.
 • Som træner skal du være med til at skabe fair play. Det betyder, at du skal stoppe dine spillere med det samme, hvis de generer modstanderen, taler nedsættende om andre, kommenterer dommerens kendelser, kritiserer holdkammeraterne etc. Dette gælder selvfølgelig også for dig selv.
 • De andre holds trænere er dine kollegaer. De kan have andre holdninger eller ideer end dig selv. Respekter dem og kommuniker i en konstruktiv dialog.
 • Kommenter og påvirk aldrig en ungdomsdommers kendelser. Støt og ros, det bliver jo også dine spilleres tur til at være dommere. Vær selv fair og hjælp med linjer osv. Vi vil jo helst ikke skræmme børnene/de unge fra at være dommere en anden gang eller generelt i fremtiden. Tag evt. en (konstruktiv) snak med træneren for ungdomsdommeren efterfølgende.
 • Som træner er det dit ansvar, at forældre, der er med til kamp, opholder sig på tilskuerplads/ stolerækker udenfor banen og følger i øvrigt rådene om god adfærd og fair play.

 

Ved truende eller meget grov adfærd kan stævnelederen bede vedkommende forlade hallen.


Medbring

Husk at medbringe egne fløjter!


Tvivl

Kan rettes til kredssekretær Christina Cassone, tlf. 26 80 23 95 eller e-mail: svbk@svbk.dk

Time Match no. Field Home Away Result Set Score Official
Tournament Field Home Away Score Set Score Ongoing Game
No active games at this moment.
Name Sport Start Date
Loading Tournaments ...

Winner of draw

Starting team

RostersLine-ups

   0-0

   A

   0
   +

     B

     0
     +
       Please get confirmation of the results from teams and officials
       Comments

       Share this Latourna event

       Link to event

       Grand Prix 2
https://latourna.com/?e=gp2

       Link to tournament list

       Tournaments at Grand Prix 2
https://latourna.com/?e=gp2&tab=tournaments